môj druhý blog

29. prosince 2011 v 14:09

Naštívte aj môj druhý blog

www.koralkymia.blog.cz Usmívající se

 

Nákazlivé ochorenia a ochrana pred nimi

3. července 2011 v 12:04 | mia97 |  prvá pomoc
Nákazlivé ochorenia a ochrana pred nimi
Pôvodcovia: 1.) baktérie - cudzopasné jednobunkové organizmy rozličného tvaru (koky, bacily)
2.) vírusy - veľmi malé organizmy (0,0003 mm) viditeľné len elektrónovým mikroskopom
3.) prvoky - jednobunkové organizmy, ktoré parazitujú v tele a na tele človeka
4.) kvasinky - parazitujú na tele človeka, najmä na koži
5.) plesne - parazitické huby, získavajú živiny z tela človeka, najmä z kože
Spôsoby prenosu ochorení:
-kvapôčkou nákazou pri kýchaní a kašľaní
-vírusmi, ktoré šíria sa do okolia rýchlosťou až do 60km/h.
-neumytými rukami po použití WC, takto sa často prenáša infekčná žltačka
bacilonosič-(prenáša infekciu) je človek, ktorý nemá znaky ochorenia, ale v jeho tele sú choroboplodné mikroorganizmy, ktoré odcházdajú z tela napr. pri vylučovaní.
inkubačná doba-je čas ktorý uplynie medzi preniknutím choroboplodných mikroorganizmov do tela a prvými príznakmi ochorenia. Pri rozličných ochoreniach je rôzna, môže to byť niekoľko hodín až rokov.
imunita-obranyschopnosť organizmu. Získava sa aj očkovaním.
Dôležitými prostriedkami proti rozširovaniu nákaz sú:
izolácia chorého-oddelenie chorého človeka od zdravých ľudí
karanténa-dočasné izolovanie osôb s ktorými bol chorý v kontakte
dezinfekcia-ničenie choroboplodných zárodkov mimo ľudského tela
dezinsekcia-ničenie hmyzu chemickými prostriedkami
deratizácia-ničenie hlodavcov
Najlepšou ochranou pred nákazami je dodržiavanie hygieny, správnej životosprávy a otužovanie.
Vplyvy spôsobu života na obehovú sústavu
Choroby obehovej sústavy sú najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Obehovej sústave prispieva: 1.)otužovanie a cvičenie
2.) dostatok pohybu
3.) správna životospráva
Obehovej sústave neprospieva:
1.) fajčenie (berie z krvi kyslík, upcháva cievy, zvyšuje tlak)
2.) alkohol, drogy (pôsobia na obehovú, tráviacu a nervovú sústavu)
3.) stres a nedostatok pohybu (môže byť s toho infarkt, prepracovanosť, vysoký krvný tlak)
4.) strava a obezita (upcháva cievy, vysoký tlak, zaťažuje pohyb a ústrojenstvo, preťažuje srdce)
zdroje : referaty

test

1. dubna 2011 v 17:58 | mia97 |  obehová sústava
Test obehová sústava
1- Čo tvorí obehovú sústavu ?-----------------------------------------------------------.
2- Napíš aké poznáš typy ciev :--------------------------------------------------------------.
3- Napíš aké sú funkcie obehovej sústavy:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
4- Zložky krvi :----------------------------------------------------------.-
5- Krvné skupiny :----------,----------,------------,----------------.
Objaviteľ :------------------------------------.
Univerzálny darca :------------------------
Univerzálny príjemca : -----------------
6- Doplň údaje o srdci :srdce_________ sval . Má ------- časti :-------------------------
Obaľujú srdce a zabezpečujú jeho výživu? ---------------------------------
7- Opíš krvný obeh --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
8- Čo je tep? -------------------------------------------------------------------
9- Čo je EKG? ----------------------------------------------------------------
10- Napíš čo vieš o slezine :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
 


nervová sústava

1. dubna 2011 v 17:44 | mia97 |  nervová sústava
Stavba nervovej sústavy
Stavebnými jednotkami nervovej sústavy sú milióny vzájomne prepojených nervových buniek - neurónov. Činnosť neurónov je porovnateľná s činnosťou drôtov vedúcich elektrický prúd v zložitých elektronických prístrojoch. Neuróny zachytávajú nervové signály (vzruchy) v určitej časti ľudského tela, vedú ich do inej časti tela, kde sú spracovávané signály (iné vzruchy) prevedené do iných neurónov.

Neuróny sú špeciálne bunky, ktoré sa môžu ľahko poškodiť pri zranení, infekciách, tlakom, pôsobením chemických látok alebo nedostatkom kyslíku. Keď sú nervové bunky raz zničené, už nikdy nemôžu byť obnovené, a preto akékoľvek poškodenia nervovej sústavy majú veľmi vážne dôsledky. Nervovú sústavu delíme na dve navzájom úzko prepojené a spolupracujúce časti. 1 tzv.centrálny nervový systém, je tvorený mozgom a miechou.
2 tzv. periférny nervový systém, je tvorený z nervových tkanív ležiacich mimo centrálnej nervovej s.

Centrálny nervový systém
Mozog a miecha spoločne tvoria centrum pre zpracovanie a vyhodnocovanie vzruchov prechádzajúcich nervovou sústavou.

Miecha
Samotná miecha je približne oválny, asi 40 cm dlhý stĺpec nervového tkaniva. Miecha je uložená vo vnútri chrbtice a prechádza od mozgu až k prvému bedrovému stavcu. Miecha plní dve dôležité funkcie. Slúži ako dvojsmerný systém vedenia medzi mozgom a periférnym nervovým systémom. Vedenie je tvorené senzitívnymi a motorickými dráhami, ktorých vlákna vedú v zväzkoch až do mozgu. Jednotlivé vlákna prebiehajú chrbticou v rôznej dĺžke.

Mozog
Mozog sa skladá z troch hlavných častí - mozgového kmeňa, koncového mozgu a mozočku. Mozgový kmeň je pokračovaním miechy. Koncový mozog je na mozgový kmeň nasadený podobným spôsobom, ako sedí veľká čiapka na hlave. V ňom sa uskutočňuje väčšina z vedomej duševnej činnosti. Vzadu pod koncovým mozgom je mozoček. Aj keď veľa senzitívnych neurónov v mozgu končí a veľa motorických neurónov v mozgu tiež začína, väčšinu hmoty mozgu tvoria interneuróny - neuróny, ktoré informácie triedia, analyzujú a uchovávajú.

Neuróny
Neurónové bunky - neuróny - sú základnými funkčnými jednotkami celej nervovej sústavy, a preto si zaslúžia väčšiu pozornosť, ako sme im doteraz venoveli. Tak isto je potrebné sa zmieniť o tom, že v nervovej sústave môžeme nájsť aj iné druhy buniek ako neuróny. Ďalším pomerne obvyklým druhom buniek sú neurogliá, čo znamená "bunkové lepidlo". Úlohou týchto buniek je držať neuróny pohromade, spevňovať ich a chrániť, ale tiež ich vyživovať. Neuróny sa nemôžu množiť, a preto aby mohli prežiť, musia byť podporované inými bunkami

vylučovacia sústava

1. dubna 2011 v 17:38 | mia97 |  vylučovacia sústava
VYLUČOVACIA SÚSTAVA

Vylučovacia sústava sa skladá z obličiek, močovodov, močového mechúra a močovej rúry

FUNKCIA:
odstrániť z tela škodlivé produkty metabolizmu a nadbytočnú vodu
udržiavať homeostázu

4. OBLIČKY (RENES) - NEFRÓN - je ich základnou stavebnou a funkčnou jednotkou - má 2 časti:
 1. MALPIGHIHO TELIESKO - Bowmanov vačok; glomerulus = klbko kapilár
 2. SYSTÉM KANÁLIKOV - stočený kanálik 1. rádu; Henleho slučka; stočený kanálik 2. rádu → ústi do zberného kanálika → ten do močovodu → ten do moč. mechúra
TVORBA MOČU:
 • telové tekutiny sa zbavujú odpadových látok filtráciou v glomerule
 • krv, kt. postupne preteká obličkami sa najprv filtruje v Malpighiho teliesku cez glomerulus pod veľkým tlakom do Bowmanovho vačku
 • prefiltrovaná tekutina = PRIMÁRNY MOČ (PM) - obs. rovnaké látky ako plazma, okrem B
 • PM ide do systému kanálikov - tu dochádza k vstrebávaniu látok z PM späť do krvi
 • vstrebáva sa: glukóza, aminokyseliny, H2O
 • tak vzniká SEKUNDÁRNY MOČ (definitívny) - zhromažďuje sa močovom mechúre; obs.: H2O, anorganické látky, organické látky → zlúčeniny dusíka: močovina (u cicavcov), kys.močová (vtáky a plazy), amoniak (vodné živočíchy)
OSMOREGULÁCIA: základný mechanizmus obličiek, pomocou kt. si živočíchy optimalizujú osmotický tlak vnút. prostredia, tak udržujú homeostázu
 • súvisí s príjmom a výdajom soli
 • osmoregulačné mechanizmy tak upravujú obsah soli, kt. sa v tele zhromažďuje
 • pri sladkovodných rybách majú osmoregulačnú fciu obličky vylučovaním nadbytočnej H2O
 • morské ryby vylučujú vodu povrchom tela a žiabrami vylučujú soli
 • niektorým živočíchom sa vyvinuli pomocné vylučovacie orgány, ktorými sa zbavujú nadbytočných solí, napr: nosová žľaza krokodílov
 • suchozemské živočíchy šetria H2O, a preto majú relatívne málo moču
- na vylučovaní látok sa podieľa aj koža - potné žľazy vylučujú POT - podobné zloženie ako moč
- termoregulácia
- vylučovanie škodlivín

spracovala : mia97

prvá pomoc

6. března 2011 v 11:53 | mia97 |  prvá pomoc
Prvá pomoc-Základná prvá pomoc-Dýchanie z úst do úst

prvá akcia musí smerovať k obnoveniu dýchania. S umelým dýchaním z úst do úst začnite ešte prv, ako zabezpečíte prvú lekársku pomoc a ako sa budete zaoberať iným postihnutím, okrem dusenia Dýchanie z úst do úst možno aplikovať u starších detí a dospelých; u dojčiat a malých detí sa robí resuscitácia iným spôsobom resuscitácia .Resuscitácia starších detí a dospelých
1.Postihnutého uložte na pevnú podložku tvárou hore. Pod krk mu podložte nejaký mäkší predmet a hlavu mu vyvráťte jemne dozadu. Potom mu vyčistite ústa, aby ste odstránili prípadné prekážky z dýchacích ciest
2.V ďalšej fáze postihnutému stisnite nos, hlboko sa nadýchnite a svoje ústa priložte na jeho ústa. Potom silno vdýchnite vzduch do jeho pľúc. Urobte to 4 razy. 3.Vzduch vydychujte do úst postihnutého každých 5 sekúnd. Po každom výdychu svoje ústa oddiaľte a sledujte, ako z jeho úst uniká vzduch a ako mu klesá hrudník. V resuscitácii pokračujte dovtedy, kým nepríde lekár alebo kým postihnutý nezačne dýchať sám
spracovala :mia97

testy

18. února 2011 v 12:51 | mia97
moje testy pre vás od 21.2.11 nový test o tráviacej a dýchacej sústave od 23.2.11-24.2.11 test o obehovej s.

srdce

17. února 2011 v 13:41 | mia97 |  srdce
Srdce je veľký svalový orgán v strede hrudníka. Leží na stredovej línii tela, väčšou časťou vľavo. Váži asi 340 g u mužov a o niečo menej u žien. Srdce má tvar kuželu. Vnútro srdca je vystlané blanou, stenu tvorí svalovina a celé je uložené vo vakovitom osrdcovníku. Úlohou srdca je prečerpávať krv cez dva rozdielne obehy. Najprv pumpuje krv zo srdca do artérií cez hlavnú tepnu tela, aortu. Táto krv preteká cez orgány a tkanivá a prináša im živiny a kyslík. Po absorbovaní kyslíka sa krv vracia žilami späť do srdca. Srdce potom prečerpáva krv do druhého obehu, tentokrát do pľúc, na doplnenie kyslíka. Odtiaľ sa okysličená krv vracia späť do srdca. V srdci sú štyri hlavné oddiely, ktoré pracujú ako pumpa. Každý oddiel je svalový vak so stenami, ktoré svojou kontrakciou vypudzujú krv. Hrúbka svalovej steny závisí od množstva práce, ktorú oddiel vykonáva. Ľavá komora má najhrubšie steny, pretože má na starosti najväčšiu časť čerpacej činnosti. Oddiely srdca sú usporiadané v pároch: každý má tenkostennú predsieň, do ktorej vteká krv zo žíl. Každá predsieň čerpá krv cez chlopne do hrubostennej komory, ktorá prečerpáva krv do hlavnej tepny. Dve predsiene ležia nad dvoma komorami. Obe predsiene i obe komory ležia vedľa seba. Časti stien, ktoré ich oddeľujú, sa nazývajú medzipredsieňová a medzikomorová priehradka. Ako srdce pracuje Krv sa vracia do srdca z pľúc žilami s obnovenou zásobou kyslíka. Vstupuje do ľavej predsiene, ktorá sa kontrahuje a tlačí krv cez mitrálnu chlopňu do ľavej komory. Potom sa kontrahuje ľavá komora a mitrálna chlopňa sa uzavrie. Krv môže teraz vychádzať iba cez otvorenú aortálnu chlopňu do aorty. Ďalej pokračuje do tkanív, ktorým odovzdáva kyslík. Späť do srdca sa krv vracia z tela dolnou dutou žilou a z hlavy hornou dutou žilou. Prúdi do pravej predsiene, ktorá sa kontrahuje a vháňa krv cez trojcípu chlopňu do pravej komory. Kontrakcia pravej komory odosiela krv cez pľúcnu chlopňu do pľúcnej tepny a odtiaľ do pľúc, kde sa dopĺňa obsah kyslíka. Krv sa potom vracia pľúcnymi žilami do srdca a všetko sa začína odznova. Celý proces sa opakuje 50 - 60 krát za minútu. Chlopne Činnosť srdca závisí od správne pracujúcich chlopní.

. zdroje www.referaty .sk

obehová sústava a krv

17. února 2011 v 13:38 | mia97 |  obehová sústava
Činnosť obehovej sústavy:

1. Prepravná - doprava a odvod látok.
2. Udržiavanie stálej teploty tela - rozvod tepla k chladnejším častiam alebo jeho
odstránenie z tela.
3. Ochranná - zneškodňovanie cudzorodých látok a choroboplodných zárodkov a ich
jedov.

Krv je neprehľadná červená kvapalina. Skladá sa z krvnej plazmy, krviniek a krvných doštičiek

Krvná plazma je slabo žltkastá kvapalina. Je zložená prevažne z vody (91%), v ktorej sú rozpustené anorganické (1%) i organickej (8%) zlúčeniny.

Červené krvinky obsahujú červené krvné farbivo  hemoglobín. Vznikajú v červenej kostnej dreni. Ich životnosť 3 mesiace, potom zanikajú. Na rozdiel od iných buniek sú bezjadrové.

Krvné doštičky zabezpečujú zrážanlivosť krvi.

Biele krvinky  Tiež vznikajú v červenej kostnej dreni. Chránia organizmus pred rozličnými škodcami. Umožňujú to najmä ich dve vlastnosti: pohyblivosť a schopnosť pohlcovať a zneškodňovať cudzorodé látky.

Podľa rozdielu v červených krvinkách a plazme sa rozlišujú predovšetkým štyri základné krvné skupiny: A, B, AB, 0. Na tomto významnom poznatku má zásluhu aj profesor Karlovej Univerzity Ján Janský.

Srdce:
  Rozdeľuje sa - na pravú a ľavú predsieň
- na pravú a ľavú komoru

Predsiene sú s komorami spojené otvormi, ktoré sa uzatvárajú chlopňami. Chlopne dovoľujú prechod krvi len jedným smerom, a tak usmerňujú prúdenie krvi, ktorá prechádza srdcom.

Tepna nazývaná pľucnica vedie krv s malým obsahom kyslíka z pravej komory do pľúc, kde sa okysličí. Z pľúc sa okysličená krv vravia do ľavej predsiene pľúcnymi žilami. Tento obeh z pravej komory pľúcami do ľavej predsiene sa nazýva malý alebo pľúcny obeh. Tepna nazývaná srdcovnica vedie okysličenú krv z ľavej komory do celého tela. Krv zbavená kyslíka sa vracia hornou a dolnou dutou žilou do pravej predsiene. Tento obeh sa nazýva veľký alebo telový.

Srdce dospelého človeka váži 300g. Srdce bije 70xkrát za minutú v pokoji. Za jedno bitie vypumpuje do obehu 60-80ml krvi. Pri námahe bije 200xkrát za minútu a vypumpí až 100ml krvi.poškodenie kostí

29. ledna 2011 v 12:45 | mia97 |  poškodenie kostí


Príznaky poškodenia
K častým problémom patria zlomeniny kostí, vyvrtnutie kĺbov a pretiahnutie svalov. Väčšina poranení sa s lekárskou pomocou bez následkov upraví. Kostné infekcie a nádory sú zriedkavé. Niekedy má chrbtica sklon vychyľovať sa nabok. Tento stav, tzv. skoliózu treba skoro rozpoznať, aby sa mohla úspešne liečiť. Ak zranené dieťa leží a odmieta sa pohybovať, poranená končatina je pravdepodobne vážne zranená. A naopak, dieťa, ktoré zranené rameno alebo ruku pri hre používa, pravdepodobne ťažkosti nemá.

Bolesti v končatinách

Keď deti začnú chodiť, sú viac ako inokedy vystavené nebezpečenstvu úrazu, ktorý môže zapríčiniť pád, kolízia či presilenie svalov. Následkom takýchto malých zranení, ktoré sú zriedkakedy také vážne, aby sa nimi musel zaoberať lekár, je zvyčajne bolesť v končatinách. No niekedy môže úraz zapríčiniť aj zlomenie kosti a vtedy je už potrebný rýchly zásah lekára. Ak bolesť v hornej či dolnej končatine bez zjavných príznakov úrazu trvá dlhšie ako jeden deň, treba vždy vyhľadať lekára.

PROBLÉMY S CHRBTICOU U DETÍ

U detí sa problémy, ktoré postihujú chrbticu, takmer vždy spájajú s úrazom, ktorý vznikol nesprávnym pohybom pri športe alebo hre, prípadne nadmerným napätím. Dôsledkom je presilenie svalov a väzív spojené s modrinami a sprevádzané bolesťou. Tieto príznaky sa zvyčajne o deň-dva stratia aj bez liečenia.zdroj :referaty

Kam dál